Продукти
Заглавие
Разширено търсене
Открити съвпадения:   171 
Резултати от търсенето
Заглавие Императрица Елена
Автор Елена Колева 
Цена 0.00 
Тематична категория Литература 
Описание
История за приказната любов
Формат 140/200 мм
страници 184
година на издаване 2012
корица мека
ISBN 978-954-8493-25-3
Печат Колор принт ПАК, Варна
Цената е с отстъпка от 20%
Аз съм авторката на романа, който държите в ръцете си – Елена Колева. Замислете се, за какво мечтае едно седемнадесегодишно момиче? Всеки ще изгради своя собствена теза за това. И може би вие знаете в каква посока се движат моите мечти – романтична, разбира се!

 

 

 
Заглавие История на футболек клуб Спартак Варна
Автор Чавдар Димов 
Цена 16.67 
Тематична категория Спорт 
Описание
Библиотека Енциклопедии Варна
Формат 175/250 мм
страници 312
година на издаване 2018
корица мека
издание бълг.
ISBN 978-619-7328-45-5
Печат Колор принт ПАК, Варна
Цената е с отстъпка от 20%

 

 
Заглавие Исхемична болест на сърцето. Най-важното което трябва да знаете за стенокардията, сърдечния инфаркт
Автор Д-р Веска Дучева 
Цена 6.00 
Тематична категория Медицина 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 156
година на издаване 2016
Език бълг.
корица мека
ISBN 978-619-7328-08-0
Печат Паус ООД, Варна
Цената е с отстъпка от 20%

 

 

 
Заглавие Йордан Вълчев – багатур на Отечеството
Автор Йово Неделчев 
Цена 5.33 
Тематична категория Литература 
Описание
Документална проза
 
Формат 140/200 мм
страници 60
година на издаване 2015
корица мека
ISBN 978-954-8493-61-1
Печат Издателство МС, Варна
Цената е с отстъпка 20 %
Йордан Вълчев!
Беше писател и нищо извън тази висока човешка отгорност! Лесно е да се каже, но горчив, с трудно спечелени радости беше изпълнен животът на този български мъж. При него Словото е Дело. Каквото и да правеше, за каквато работа да се заловеше, с всичко и във всичко той правеше Слово Така подреждаше думите, че те придобиваха изначално вложения в тях смисъл. Общувайки една с друга, те ставаха себе си. И ние, хората, не бихме могли да узнаем кои сме и какво сме, ако не сме до раменете на другите, с третите. Защото човек, колкото и да е важен без хора до себе си е едно нищо...

 

 

 
Заглавие КИЛ
Автор Издание на Сдружението на писателите – Варна 
Цена 0.42 
Тематична категория КИЛ 
Описание
Вестник за Култура, Изкуство, Литература
Формат А3 таблоид
Страници 12
Година на издаване 2012
Език бълг.
ISSN 1310-120Х
Печат Разград Полиграф ООД

Първият брой на в. “КИЛ” излиза юли 1992 г.

Първи гл. редактор Марко Илиев.

Издание на Сдружението на писателите – Варна.

Гл. редактор Иван Овчаров

 

 
Заглавие Кметовете на Варна
Автор Красимира Томова, Тинка Бозова 
Цена 10.42 
Тематична категория История 
Описание
Формат 220/220 мм
Страници 164
Година на издаване 2010
Корица мека
Език бълг.
ISBN 978-954-8493-12-3
Печат Колор принт ПАК, Варна
Цената е с отстъпка от 20%

Амбициозно намерение е изследователкият проект за кметовете на Варна през периода 1878 - 2010 г. С многогодишни усилия и търпение в него е събран, проучен и систематезиран богат документален и илюстративен материал за живота и дейността на 47-те общественици, нагърбили се с изпълнението на кметските задължения в града от Освобождението до 2010 г.

 

 
Заглавие Кой кой е в морския бизнес
Автор Издателство МС ООД 
Цена 16.67 
Тематична категория Кой кой е в морският бизнес 
Описание
Национален каталог 2007/2008
Формат 200/280 мм
страници 304
година на издаване 2007
корица мека
ISSN 1313-1036
Печат Колор принт ПАК, Варна
Изчерпани количества
 
 
Заглавие Кой кой е в морския бизнес
Автор Издателство МС ООД 
Цена 16.67 
Тематична категория Кой кой е в морският бизнес 
Описание
Национален каталог 2006   
Изчерпани количества

 

 
Заглавие Коледарски народни песни
Автор Записани от Андрей Германов 
Цена 6.67 
Тематична категория Фолклор 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 56
година на издаване 2017
корица мека
издание бълг.
ISBN 978-619-7328-29-5
Песните са от село Коваклия – Лозенградско, Източна Тракия,
и са изпяти от родителите на Андрей Германов – Рада
и Димитър Германови, и записани от поета през годините 1954 – 1966.

 

 
Заглавие Коледно матине
Автор Издателство МС ООД 
Цена 0.00 
Тематична категория Плакати 
Описание
 
Заглавие Коледно матине
Автор Издателство МС ООД 
Цена 0.00 
Тематична категория Покани 
Описание

 
Заглавие Концерт посветен на Деня на благодарността
Автор Издателство МС ООД 
Цена 0.00 
Тематична категория Плакати 
Описание

 
Заглавие Концерт посветен на Деня на благодарността
Автор Издателство МС ООД 
Цена 0.00 
Тематична категория Покани 
Описание

 
Заглавие Кражески явления
Автор Х. и К. Шкорпилъ 
Цена 8.33 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 56
година на издаване 1900
корица мека
В наличност
Книгата е с 30 фигури и включва - подземни реки, пещери и извори.
 
 
Заглавие Кръстоносният поход към Варна 1442 - 1445
Автор Колин Имбър. Превод Трифон Трифонов 
Цена 12.00 
Тематична категория История 
Описание
Исторически очерк
 
Формат 170/250 мм
страници 200
година на издаване 2015
корица мека
ISBN
978-954-8493-78-9
Печат Колор принт ПАК, Варна
Цената е с отстъпка 20 %
 
Кръстоносното дело и кръстоносните походи
 
За да разберем обстоятелствата, довели до кръстоносния поход към Варна, е полезно да разграничим кръстоносната идея като идеология и кръстоносните походи като отделно взети събития. Кръстоносната идея, като продължително противопоставяне на враговете на християнския свят, се формира в Западна Европа във вековете след Първия кръстоносен поход и превземането на Ерусалим през 1099 г. Кръстоносният доход, в рамките на кръстоносния идеал, трябва да бъде определен като военна кампания, водена срещу враговете на Западната църква и провеждана номинално най-малко тод покровителството на папата. Въпросните врагове биха могли да бъдат мюсюлмани, eретици, схизматици или езичници, но Ислямът бил архитип на враг, който играел централна роля във формирането и подхранването на кръстоносния идеал. Още повече, представата за „освобождаването” на Ерусалим, след като мюсюлманите си го отвоюват през 1244 г., остава една вдъхновяваща химера сред целия Западен християнски свят. Въпреш че тя твърдо се закрепила и станала начин на мислене на Западното хрисгиянство след Първия кръстоносен поход, кръстоносната идея все още изисква специални стечения на обстоятелствата, за да се превърне от идеология в едно активно начннание.
Най-същественото от кръстоносните походи на първо място е, че те обслужват светските интереси на участниците в тях. От тази гледна точка кръстоносният поход към Варна бил просто един епизод от серията конфликти, които възникнат вследствие на османската експанзия на Балканския полуостров преди 1443 г. и продължават дълго след това. Още повече кръстоносните походи от 1443 - 1444 г. не са просто войни между християни и мюсюлмани: мюсюлманинът Караибрахим от Караман споделя антиосманските интереси на Византия и Унгария и е в съюз с кръстоносците. От друга страна християните генуезци са съюзници на османците, докато християнският херцог на Атина търси османската протекция срещу също толкова християнския деспот на Мистра -      Константин Драгаш, който е яростен адвокат на кръстоносната идея.
 

 

 
Заглавие Летопис на извисената духовност (20 г. Сдружение на писателите - Варна)
Автор Веселина Цанкова, Марко Илиев 
Цена 0.00 
Тематична категория Литература 
Описание
Формат 225/230 мм
Страници 60
Година на издаване 2011
Корица мека
Език бълг.
ISBN 978-954-8493-17-8
Печат Колор принт ПАК, Варна
Изчерпани количества
 
 
Заглавие Литература и Общество
Автор Сдружение Литературно общество – Варна 
Цена 0.50 
Тематична категория Литература и Общество 
Описание

Национален вестник за литература, изкуство и обществен живот

Формат А3 таблоид
Страници 16
Година на издаване 2012
Език бълг.
ISSN 1313-826Х
Печат Разград Полиграф ООД

Първият брой на в. “Литература и Общество” излиза февруари 2010 г.

Издание на Сдружение Литературно общество – Варна.

Гл. редактор Светослав Пенев

 
 
Заглавие Любомъдри, Читателю
Автор Георги Чалдъков 
Цена 10.00 
Тематична категория Литература 
Описание
Есета science-fiction
Формат 140/200 мм
страници 200
година на издаване 2013
корица мека
ISBN
978-954-8493-40-6
Печат Издателство МС, Варна
Цената е с отстъпка 20 %
Зенон се учеше от Парменид, Платон - от Сократ, Аристотел - от Платон, Александър Македонски - от Аристотел, Ницше - от Ф.М. Достоевски, Карл Юнг - от Зигмунд Фройд, Луиджи Алое - от Рита Леви-Монталчини, Марко Фиоре - от Луиджи Алое, Христо Фотев - от Иван Пейчев, Петя Дубарова - от Христо Фотев...
Авторът на Любомъдри, Читателю - от родителите, учителите и приятелите си.
 

 

 
Заглавие Маргарита Лилова, певицата е от Бога
Автор Петър Златев 
Цена 8.00 
Тематична категория Музика 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 76
година на издаване 2018
корица мека
издание бълг.
ISBN 978-619-7328-28-8
Книгата е с отстъпка от 20 %.

 

 
Заглавие Медицински справочник Варна 2006
Автор Издателство МС ООД 
Цена 5.00 
Тематична категория Медицински справочник 
Описание
Изчерпани количества
 
 
стр. 5

www.yachtsbg.com

epay.bgpaypal.compaypal.com
www.morskisviat.com