РАЗДЕЛИ
Литература
стр. 16
Сърцето ми звъни като камбана
Славейко Чамурлийски
Формат 110/165 мм
страници 72
година на издаване 2012
корица мека
ISBN 978-954-8493-27-7
Печат Колор принт ПАК, Варна
Цената е с отстъпка от 20%

 

 

Врабчето? – то отлита
Антон Николов
Стихове от артерията на живота
Формат 110/165 мм
страници 48
година на издаване 2012
корица мека
ISBN 978-954-8493-28-4
Печат Колор принт ПАК, Варна
Цената е с отстъпка от 20 %
Това момче – Антон Николов, чиято книга държите в ръцете си, не стана писател. Не стана и поет – в онзи смисъл на думата, който изплува в съзнанието ни винаги, когато разгърнем читанките. Антон Николов няма никога да види своята книга, защото изхвърча със същата лекота, с която сивите зимни врабчета излитат, подплашени от протегнатите ни – макар и пълна с трошици, ръка...

 

 

Злъчни строфи
Тихомир Йорданов
Насметени бодилчета
Формат 100/145 мм
страници 96
година на издаване 2013
корица мека
ISBN 978-954-8493-36-9
Печат Колор принт ПАК, Варна
Цената е с отстъпка от 20 %
Аз съм човек, избавен от дългове, от данъци и вероизповедания.. Моя собственост са само убежденията и привързаността ми към род и родина, щастието да говоря на своя си език... Тези “Злъчни строфи” са мой начин да обичам доброто... Авторът

 

 

стр. 16

www.yachtsbg.com

epay.bgpaypal.compaypal.com
www.morskisviat.com