РАЗДЕЛИ
Архитектура
стр. 19
Благородният архитект
Християн Облаков
Арх. Георги Костов
Библиотека Варненски архитекти
Формат 160/225 мм
страници 84
година на издаване 2012
корица мека
ISBN 978-954-8493-23-9
Печат Колор принт ПАК, Варна
С изчерпани количества

 

Чешкият майстор на сецесиона
Християн Облаков
Арх. Манол Йорданов
Библиотека Варненски архитекти
Формат 160/225 мм
страници 80
година на издаване 2013
корица мека
ISBN 978-954-8493-34-5
Печат Колор принт ПАК, Варна
С изчерпани количества

 

Акустика
Александър Христов
Слухови усещания
Формат
148/210 мм
страници
112
година на издаване
2013
корица
мека
език
бълг.
ISBN
978-954-8493-41-3
Печат
Хеликс прес, Варна
Цената е с отстъпка от 20%
Книгата „Акустика” (Слухови усещания) е предназначена за любителската аудитория, имаща отношение към музиката. В нея се разглеждат физическите процеси, трептения и вълни, учението за звука (Акустика), звуковите възприятия на човека, основни понятия на студийната акустика и електроакустика. „Акустика” (Слухови усещания) има за цел да удоволетвори интереса на тези, които желаят да се занимават и експериментират в областа на Акустиката и озвучаването. Популяризира знания и опит.
 
стр. 19

www.yachtsbg.com

epay.bgpaypal.compaypal.com
www.morskisviat.com