РАЗДЕЛИ
История
стр. 5
Одесос през еленистическата епоха (края на ІV в. пр. Хр. – началото на І в. сл. Хр.)
Александър Минчев
Формат 175/235 мм
страници 152
година на издаване 2007
корица твърда
език

бълг.; с резюм. на английски,
френски, немски и руски ез.

ISBN 978-954-92262-4-9
Печат Абагар АД, Велико Търново
Цената е с отстъпка от 20%

 

Руската следа във Варна (Второ преработено и допълнено издание)
Софья Николаевна Букасова-Богословова
Формат 175/235 мм
страници 184
година на издаване

2009 - бълг. език
2011 допълнено и преработено издание - бълг. език
2011 - руски език

корица твърда и мека
ISBN

978-954-92262-9-4

978-954-8493-18-5

978-954-8493-19-2

Печат Колор принт ПАК, Варна
Цената е с отстъпка от 20%
История на руската диаспора във Варна, бит и душевност.
 
Символът на Балчик
Дарин Канавров
Формат 140/200 мм
страници 72
година на издаване 2010
корица мека
ISBN 978-954-8493-09-3
Печат Колор принт ПАК, Варна
С изчерпани количества
Символът на Балчик – Мелницата на Анонимното индустриално дружество – българското чудо на морския бряг

 

 

стр. 5

www.yachtsbg.com

epay.bgpaypal.compaypal.com
www.morskisviat.com