РАЗДЕЛИ
Фототипни
стр. 11
Старото българско население на североизточна България
Д-ръ Л. Милетичъ
Формат 148/210 мм
страници 224
година на издаване 1902
корица мека
В наличност
Издава Българско Книжовно Дружество въ София
от фонда “Напредъкъ”  (1902)
 
Диктаторът
Антонъ Страшимировъ
Формат 148/210 мм
страници 272
година на издаване 1935
корица мека
В наличност
Нови проучвания върху живота и личността на Стефан Стамболов.
Книгата си авторът разделя на три части:
а) Народен вожд преди Освобождението на България;
б) Държавнически възход;
в) Диктаторът.
 
Археологически бележки отъ черноморското крайбрежие и в съседните подбалкански страни
Братя Шкорпилови
Формат 148/210 мм
страници 80
година на издаване 1891, 1931
корица мека
В наличност
Археологически изследвания отъ Братия  Шкорпилови.
Отделен отпечатък от Бълг. Археол. Институтъ VІ, 1930 - 1931
и Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, книга ІV, С, 1891.
 
стр. 11

www.yachtsbg.com

epay.bgpaypal.compaypal.com
www.morskisviat.com