РАЗДЕЛИ
Фототипни
стр. 13
Североизточна България. Паметници изъ Българско въ географическо и археоллогическо отношение
К. и Х. Шкорпилъ
Формат 148/210 мм
страници 112
година на издаване 1898
корица мека
В наличност
Отдел ІІІ, част І. Изъ сборник “Народни умотворения и книжнина”,
издаван от Министерството на Народното Просвещение.
Oригиналът е на Придворна печатница 1892.
 
Паметници изъ Българско
Братя Шкорпилови
Формат 148/210 мм
страници 92
година на издаване 1888
корица мека
В наличност
“Дял І. Част І. Тракия. Съ една таблица, 10 фигури в една картичка
в текстътъ”. Oригиналът е на Придворна печатница Б. Прошекъ,
в София, 1888.

 

Могили. Паметници изъ Българско
Х. и К. Шкорпилъ
Формат 148/210 мм
страници 168
година на издаване 1893
корица мека
В наличност
Книгата е със 70 фигури. Оригиналът е на книжарница
“Пчела” - Лей Безеншек, 1893 в Пловдив.
 
стр. 13

www.yachtsbg.com

epay.bgpaypal.compaypal.com
www.morskisviat.com