РАЗДЕЛИ
Фототипни
стр. 14
Моторни песни
Ник. Йонков (Вапцаров)
Формат 148/210 мм
страници 64
година на издаване 1940
корица мека
В наличност
“М о т о р н и  п е с н и”, стихотворения от Никола Йонков,
се отпечати презъ хилядо деветстотинъ и четиридесета година
отъ печатница Андреев & Иотовъ в хилядо и петстотинъ бройки.
Корицата е от Борисъ Ангелушевъ.”
 
Руссия на истокъ
д-р К. Г. Раковски
Формат 148/210 мм
страници 256
година на издаване 1898
корица мека
В наличност
“Историческо изследвание на Руската политика на Истокъ
и частно – въ България по Официални, официозни руски
и други чужди  источници.”
 
1898 – 1938. Съюзъ “Юнакь” ЮБИЛЕЕН СБОРНИКЪ.
Юбилеен комитет с председател проф. Ник. Стоянов (1938)
Формат 210/297 мм
страници 342
година на издаване 1938
корица твърда
В наличност
История на Съюза на гимнастическите дружества “Юнакъ”.
Пръв председател Стоян Заимов.
 
стр. 14

www.yachtsbg.com

epay.bgpaypal.compaypal.com
www.morskisviat.com