РАЗДЕЛИ
Фототипни
стр. 14
Паметници на гр. Одессосъ - Варна
К. Х. и В. Шкорпилъ
Формат 148/210 мм
страници 48
година на издаване 1901
корица мека
В наличност
Предварителни изследвания. Някои от гръцките надписи
изяснява Ив. Асприиоти, преподавателъ въ Варненската
гимназия. Oригиналът е на печатница “Взаимност”, Варна, 1901.
 
Първата българска столица “Абоба” (1901). “Преслав” (1910)
К. Х. Шкорпилъ
Формат 148/210 мм
страници 72
година на издаване 1910
корица мека
В наличност
Предварителни изследвания. Отпечатъкъ изъ отчета
на Варненската мъжка гимназия. Oригиналът е на печатница
“Взаимност”, Варна, 1901, и “Зора” на Д. Костакиев, 1910.
 
Североизточна България. Паметници изъ Българско въ географическо и археоллогическо отношение
К. и Х. Шкорпилъ
Формат 148/210 мм
страници 112
година на издаване 1898
корица мека
В наличност
Отдел ІІІ, част І. Изъ сборник “Народни умотворения и книжнина”,
издаван от Министерството на Народното Просвещение.
Oригиналът е на Придворна печатница 1892.
 
стр. 14

www.yachtsbg.com

epay.bgpaypal.compaypal.com
www.morskisviat.com