РАЗДЕЛИ
Фототипни
стр. 5
Общо учение за музиката
Добри Христовъ
Формат 148/210 мм
страници 192
година на издаване 1921
корица мека
В наличност
Съ огледъ къмъ основите на народната ни музика
 
Техническия строежъ на българската народна музика
Добри Христовъ
Формат 148/210 мм
страници 80
година на издаване 1928
корица мека
В наличност

Метрика, ритмика, тонални и хармонични особености СЪ кратъкъ историченъ прегледъ на индивидуалните музикални прояви отъ България отъ минало и настояще време

 
Сребско-болгарская война 1885 года
Составил Капитанъ Бендеревъ
Формат 148/210 мм
страници 510
година на издаване 1892
корица мека
В наличност
Составил Болгарскаго  Генеральнаго Щаба Капитанъ Бендеревъ
С. Петербургъ
Топография К. П. Комарова, Невский пр., №136 128
 
стр. 5

www.yachtsbg.com

epay.bgpaypal.compaypal.com
www.morskisviat.com