Продукти
Заглавие
Разширено търсене
Открити съвпадения:   243 
Резултати от търсенето
Заглавие Избрани паметници на античното изкуство в България
Автор Богданъ Д. Филовъ 
Цена 32.11 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 352
година на издаване 1934
корица мека
В наличност
 
 
 
Заглавие Тероризъм и политика
Автор Румен Стефанов 
Цена 18.35 
Тематична категория Образование 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 260
година на издаване 2020
корица мека
В наличност

 

 

 
Заглавие Мемоарите на един емигрант
Автор Найден Желев 
Цена 23.85 
Тематична категория Документалистика 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 488
година на издаване 2020
корица мека
В наличност

 

 

 
Заглавие Историята на Варна
Автор Събрана и разказана от Х. и К. Шкорпил 
Цена 11.01 
Тематична категория История 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 130
година на издаване 2020
корица мека
В наличност
Книга 3

 

 

 
Заглавие Огън под вълните
Автор Веселин Венков 
Цена 9.17 
Тематична категория Библиотека Морски свят 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 80
година на издаване 2020
корица мека
В наличност
Кратък илюстрован разказ за мини и торпеда

 

 

 
Заглавие Съдът е на съвещание
Автор Тодор Страшимиров 
Цена 11.01 
Тематична категория Литература 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 136
година на издаване 2020
корица мека
В наличност
Съдебни разкази

 

 

 
Заглавие Вината
Автор Анелия Атанасова 
Цена 13.76 
Тематична категория Литература 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 168
година на издаване 2020
корица мека
В наличност
Роман

 

 

 
Заглавие Юбилеен сборникъ Морско училище
Автор  
Цена 32.11 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 436
година на издаване 1935
корица мека
В наличност
Русе – Варна 1881 - 1931
 
 
Заглавие Български-те хайдути
Автор Г. С. Раковскый 
Цена 9.17 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 44
година на издаване  
корица мека
В наличност
Издаватъ сестрите и братовчеда на списателя
 
 
Заглавие Исторiя славяноболгарская
Автор Йордан Ивановъ 
Цена 22.02 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 174
година на издаване 1762
корица мека
В наличност
Собрана и нареждена. Паисieмъ Iеромонахомъ въ лето 1762
 
 
Заглавие Български старини в Македония
Автор Йордан Ивановъ 
Цена 27.52 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 320
година на издаване 1908
корица мека
В наличност
 
 
Заглавие Българите в Македония
Автор Йордан Ивановъ 
Цена 27.52 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 348
година на издаване 1915
корица мека
В наличност
Издирвания и документи за тяхното потекло, езикъ и народностъ
 
 
Заглавие Монетите и печатитe на българските царе
Автор Никола Мушмовъ 
Цена 27.52 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 228
година на издаване 1924
корица мека
В наличност
с 266 образи и 7 автотипни таблици
 
 
Заглавие Монети и монетарници на Сердика
Автор Никола Мушмовъ 
Цена 32.11 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 258
година на издаване 1928
корица мека
В наличност
с 125 автотипни таблици
 
 
Заглавие Ние чертаемъ съдбините на света
Автор Тоню Бербатевъ 
Цена 9.17 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 64
година на издаване 1940
корица мека
В наличност
Репортажни скици
 
 
Заглавие Месемврийски църкви
Автор Арх. д-р Александъръ Рашеновъ 
Цена 32.11 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 210/297 мм
страници 165
година на издаване 1932
корица мека
В наличност
С 61 образа в текста и 45 таблици

 

 
 
Заглавие Софийската църква Св. Георги
Автор Богданъ Д. Филовъ 
Цена 16.51 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 210/297 мм
страници 104
година на издаване 1933
корица мека
В наличност
Съ 40 образа въ текста и 12 таблици
 
 
Заглавие Античните монети
Автор Никола А. Мушмовъ 
Цена 59.63 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 165/230 мм
страници 626
година на издаване 1912
корица мека
В наличност
АНТИЧНИТЕ МОНЕТИ 
на Балканския полуостровъ
и монетите на българските царе
Съ 70 автотипни таблици
и съ означение на цените имъ

 

 

 
 
Заглавие Абоба-Плиска
Автор Голям колектив 
Цена 25.69 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 290/210 мм
страници 120
година на издаване 1905
корица мека
В наличност
Албум към том Х
Матерiалы для болгарскихъ древностей
Известiе Рускаго Археологическаго  
института въ Константинополъ

 

 
 
Заглавие Софийската църква Св. София
Автор Богданъ Д. Филовъ, директоръ на Народния музей 
Цена 32.11 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 210/297 мм
страници 194
година на издаване 1913
корица мека
В наличност

Съ 140 образа въ текста и 21 таблици

 

 
 
стр. 2

www.yachtsbg.com

epay.bgpaypal.compaypal.com
www.morskisviat.com