Продукти
Заглавие
Разширено търсене
Открити съвпадения:   234 
Резултати от търсенето
Заглавие Исторiя славяноболгарская
Автор Йордан Ивановъ 
Цена 22.02 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 174
година на издаване 1762
корица мека
В наличност
Собрана и нареждена. Паисieмъ Iеромонахомъ въ лето 1762
 
 
Заглавие Български старини в Македония
Автор Йордан Ивановъ 
Цена 27.52 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 320
година на издаване 1908
корица мека
В наличност
 
 
Заглавие Българите в Македония
Автор Йордан Ивановъ 
Цена 27.52 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 348
година на издаване 1915
корица мека
В наличност
Издирвания и документи за тяхното потекло, езикъ и народностъ
 
 
Заглавие Монетите и печатитe на българските царе
Автор Никола Мушмовъ 
Цена 27.52 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 228
година на издаване 1924
корица мека
В наличност
с 266 образи и 7 автотипни таблици
 
 
Заглавие Монети и монетарници на Сердика
Автор Никола Мушмовъ 
Цена 32.11 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 258
година на издаване 1928
корица мека
В наличност
с 125 автотипни таблици
 
 
Заглавие Ние чертаемъ съдбините на света
Автор Тоню Бербатевъ 
Цена 9.17 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 64
година на издаване 1940
корица мека
В наличност
Репортажни скици
 
 
Заглавие Месемврийски църкви
Автор Арх. д-р Александъръ Рашеновъ 
Цена 32.11 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 210/297 мм
страници 165
година на издаване 1932
корица мека
В наличност
С 61 образа в текста и 45 таблици

 

 
 
Заглавие Софийската църква Св. Георги
Автор Богданъ Д. Филовъ 
Цена 16.51 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 210/297 мм
страници 104
година на издаване 1933
корица мека
В наличност
Съ 40 образа въ текста и 12 таблици
 
 
Заглавие Античните монети
Автор Никола А. Мушмовъ 
Цена 59.63 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 165/230 мм
страници 626
година на издаване 1912
корица мека
В наличност
АНТИЧНИТЕ МОНЕТИ 
на Балканския полуостровъ
и монетите на българските царе
Съ 70 автотипни таблици
и съ означение на цените имъ

 

 

 
 
Заглавие Абоба-Плиска
Автор Голям колектив 
Цена 25.69 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 290/210 мм
страници 120
година на издаване 1905
корица мека
В наличност
Албум към том Х
Матерiалы для болгарскихъ древностей
Известiе Рускаго Археологическаго  
института въ Константинополъ

 

 
 
Заглавие Софийската църква Св. София
Автор Богданъ Д. Филовъ, директоръ на Народния музей 
Цена 32.11 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 210/297 мм
страници 194
година на издаване 1913
корица мека
В наличност

Съ 140 образа въ текста и 21 таблици

 

 
 
Заглавие Историята на Варна
Автор Събрана и разказана от Х. и К. Шкорпил 
Цена 11.01 
Тематична категория История 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 112
година на издаване 2020
корица мека
Книга 2

 

 

 
Заглавие 110 години ПФК "Черно море"
Автор Огнян Калинов и Наньо Нанев 
Цена 45.87 
Тематична категория Спорт 
Описание
Формат 210/297 мм
страници 552
година на издаване 2020
корица мека
Втора част (1937 – 1953)

 

 

 
Заглавие Избрани разкази
Автор Веска Дучева 
Цена 22.02 
Тематична категория Литература 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 496
година на издаване 2020
корица мека
В наличност
Избрани разкази

 

 

 
Заглавие България в образите на Феликсъ Каницъ
Автор Стоянъ Романски 
Цена 18.35 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 204
година на издаване 1939
корица мека
В наличност

Със 78 рисунки и картини

 

 
 
Заглавие ПЪЛНО СЪБРАНИЕ на Държавните Законы, Уставы, Наставленiя и Высоки заповеди на Османската империя
Автор Превод от турски Христа С. Арнаудова 
Цена 64.22 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници
Том І - 402 стр.; 35 лв.
Том 2 – 460 стр; 35 лв.
година на издаване
Том І (1871 г.) и том ІІ (1872 г.)
корица мека
В наличност
 
 
 
Заглавие Абоба-Плиска
Автор Карел и Владимир Шкорпил, Ф. И. Успенски и др. 
Цена 55.05 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 210/297 мм
страници 596
година на издаване 1905
корица мека
В наличност
Материалы для болгарскихъ древностей

 

Известиiя Русскаго археологическаго
Института в Константинополъ
Том Х, 1905 г.

 
 
Заглавие Сделката
Автор Веска Дучева 
Цена 16.51 
Тематична категория Литература 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 302
година на издаване 2020
корица мека
В наличност
Роман

 

 

 
Заглавие Издателска, печатарска и книжовна дейност във Варна след освобождението до Балканската война
Автор Цветелина Войчева 
Цена 36.70 
Тематична категория История 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 684
година на издаване 2019
корица мека
В наличност
+ Каталог (Списък на книгите и периодичните издания, отпечатани или издадени във Варна в периода след Освобождението до Балканската война)

 

 

 
Заглавие Паметници на гробната архитектура в Одесос
Автор Милко Мирчев 
Цена 9.17 
Тематична категория История 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 62
година на издаване 2020
корица мека
В наличност

 

 

 
стр. 2

www.yachtsbg.com

epay.bgpaypal.compaypal.com
www.morskisviat.com