Продукти
Заглавие
Разширено търсене
Открити съвпадения:   246 
Резултати от търсенето
Заглавие Античните монети
Автор Никола А. Мушмовъ 
Цена 59.63 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 165/230 мм
страници 626
година на издаване 1912
корица мека
В наличност
АНТИЧНИТЕ МОНЕТИ 
на Балканския полуостровъ
и монетите на българските царе
Съ 70 автотипни таблици
и съ означение на цените имъ

 

 

 
 
Заглавие Абоба-Плиска
Автор Голям колектив 
Цена 25.69 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 290/210 мм
страници 120
година на издаване 1905
корица мека
В наличност
Албум към том Х
Матерiалы для болгарскихъ древностей
Известiе Рускаго Археологическаго  
института въ Константинополъ

 

 
 
Заглавие Софийската църква Св. София
Автор Богданъ Д. Филовъ, директоръ на Народния музей 
Цена 32.11 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 210/297 мм
страници 194
година на издаване 1913
корица мека
В наличност

Съ 140 образа въ текста и 21 таблици

 

 
 
Заглавие Историята на Варна - книга 2
Автор Събрана и разказана от Х. и К. Шкорпил 
Цена 11.01 
Тематична категория История 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 112
година на издаване 2020
корица мека
Книга 2

 

 

 
Заглавие 110 години ПФК "Черно море"
Автор Огнян Калинов и Наньо Нанев 
Цена 45.87 
Тематична категория Спорт 
Описание
Формат 210/297 мм
страници 552
година на издаване 2020
корица мека
Втора част (1937 – 1953)

 

 

 
Заглавие Избрани разкази
Автор Веска Дучева 
Цена 22.02 
Тематична категория Литература 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 496
година на издаване 2020
корица мека
В наличност
Избрани разкази

 

 

 
Заглавие България в образите на Феликсъ Каницъ
Автор Стоянъ Романски 
Цена 18.35 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 204
година на издаване 1939
корица мека
В наличност

Със 78 рисунки и картини

 

 
 
Заглавие ПЪЛНО СЪБРАНИЕ на Държавните Законы, Уставы, Наставленiя и Высоки заповеди на Османската империя
Автор Превод от турски Христа С. Арнаудова 
Цена 64.22 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници
Том І - 402 стр.; 35 лв.
Том 2 – 460 стр; 35 лв.
година на издаване
Том І (1871 г.) и том ІІ (1872 г.)
корица мека
В наличност
 
 
 
Заглавие Абоба-Плиска
Автор Карел и Владимир Шкорпил, Ф. И. Успенски и др. 
Цена 55.05 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 210/297 мм
страници 596
година на издаване 1905
корица мека
В наличност
Материалы для болгарскихъ древностей

 

Известиiя Русскаго археологическаго
Института в Константинополъ
Том Х, 1905 г.

 
 
Заглавие Сделката
Автор Веска Дучева 
Цена 16.51 
Тематична категория Литература 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 302
година на издаване 2020
корица мека
В наличност
Роман

 

 

 
Заглавие Издателска, печатарска и книжовна дейност във Варна след освобождението до Балканската война
Автор Цветелина Войчева 
Цена 36.70 
Тематична категория История 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 684
година на издаване 2019
корица мека
В наличност
+ Каталог (Списък на книгите и периодичните издания, отпечатани или издадени във Варна в периода след Освобождението до Балканската война)

 

 

 
Заглавие Паметници на гробната архитектура в Одесос
Автор Милко Мирчев 
Цена 9.17 
Тематична категория История 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 62
година на издаване 2020
корица мека
В наличност

 

 

 
Заглавие Письма изъ Болгарiи
Автор Викторомъ Тепляковымъ 
Цена 16.51 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 240
година на издаване 1834
корица мека
В наличност

(Писаны во время кампанiи 1829 года)

 
 
Заглавие Българското Възраждане въ Варна и Варненско
Автор проф. д-р Петъръ Никовъ 
Цена 27.52 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 496
година на издаване 1934
корица мека
В наличност

Митрополитъ Йоакимъ и неговата кореспонденция

 
 
Заглавие За варненския балет ретро
Автор Светла Трайкова 
Цена 12.84 
Тематична категория Документалистика 
Описание
Формат 228/228 мм
страници 70
година на издаване 2018
корица мека
издание бълг.

 

 
Заглавие Учение за интервалите
Автор Добри Христовъ 
Цена 9.17 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 162
година на издаване 1923
корица мека
В наличност
Продължение отъ книгата ОБЩО УЧЕНИЕ ЗА МУЗИКАТА
 
 
Заглавие Общо учение за музиката
Автор Добри Христовъ 
Цена 16.51 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 192
година на издаване 1921
корица мека
В наличност
Съ огледъ къмъ основите на народната ни музика
 
 
Заглавие Техническия строежъ на българската народна музика
Автор Добри Христовъ 
Цена 11.01 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 80
година на издаване 1928
корица мека
В наличност

Метрика, ритмика, тонални и хармонични особености СЪ кратъкъ историченъ прегледъ на индивидуалните музикални прояви отъ България отъ минало и настояще време

 
 
Заглавие 110 години ПФК “Черно море”
Автор Огнян Калинов и Наньо Нанев 
Цена 36.70 
Тематична категория Спорт 
Описание
Формат 210/297 мм
страници 332
година на издаване 2019
корица мека
Първа част (1909 – 1937)

 

 

 
Заглавие Нарушение на сърдечния ритъм
Автор д-р Веска Дучева 
Цена 8.26 
Тематична категория Медицина 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 106
година на издаване 2019
корица мека
В наличност

 

 

 
стр. 3

www.yachtsbg.com

epay.bgpaypal.compaypal.com
www.morskisviat.com