Продукти
Заглавие
Разширено търсене
Открити съвпадения:   246 
Резултати от търсенето
Заглавие Черноморски легенди
Автор Коста Траянов 
Цена 12.84 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 96
година на издаване 1941
корица мека
В наличност
Библиотека Морски свят.
 
 
Заглавие Моряшки суеверия и легенди
Автор Василъ Каракостовъ 
Цена 12.84 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 96
година на издаване 1939
корица мека
В наличност
Библиотека Морски свят
 
 
Заглавие Археологически и исторически изследвания въ Тракия
Автор В. и К. Шкорпилъ 
Цена 12.84 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 136
година на издаване 1885
корица мека
В наличност
 
 
 
Заглавие Кражески явления
Автор Х. и К. Шкорпилъ 
Цена 9.17 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 56
година на издаване 1900
корица мека
В наличност
Книгата е с 30 фигури и включва - подземни реки, пещери и извори.
 
 
Заглавие Иваница Данчевъ
Автор Биография 
Цена 12.84 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 144
година на издаване 1904
корица мека
В наличност
Чърти отъ живота и поб орническата му дейностъ въ цвръзка с похода на Ботевата чета.
 
 
Заглавие Миналото
Автор С. Заимовъ 
Цена 14.68 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 150
година на издаване 1884
корица мека
В наличност
Белетрестични и исторически очерки изъ областъта на Българските движения от 1870 - 1877 год.
 
 
Заглавие Диктаторътъ
Автор Антонъ Страшимировъ 
Цена 16.51 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 264
година на издаване 1935
корица мека
В наличност
Нови проучвания върху живота и личностъта на Стефанъ Стамболовъ. Книга 1, 2 и 3.
 
 
Заглавие Гръцките жестокости въ Македония презъ Гръцко-българската война
Автор проф. д-ръ Л. Милетичъ 
Цена 16.51 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 179
година на издаване 1913
корица мека
В наличност
 
 
 
Заглавие Източните български говори
Автор д-ръ Л. Милетич 
Цена 12.84 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 102
година на издаване 1905
корица мека
В наличност
 
 
 
Заглавие Коледарски народни песни
Автор Записани от Андрей Германов 
Цена 7.34 
Тематична категория Фолклор 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 56
година на издаване 2017
корица мека
издание бълг.
ISBN 978-619-7328-29-5
Песните са от село Коваклия – Лозенградско, Източна Тракия,
и са изпяти от родителите на Андрей Германов – Рада
и Димитър Германови, и записани от поета през годините 1954 – 1966.

 

 
Заглавие Селското въстание на Ивайло
Автор Петър Стоянов 
Цена 7.34 
Тематична категория История 
Описание
Исторически очерк
 
Формат 148/210 мм
страници 68
година на издаване 2017
корица мека
ISBN
978-619-7328-25-7
Истори посветени на Ивайло и въстанието.
Песни от селата на Камчийската планина: “царски песни”
от село Голица, записани от писателите Тодор Ризников
и Илия Топчиев, коледарски песни за Иванчо,
още юнашки, обредни и хайдушки песни, песни за цар Костадин
и борбата му срещу млад Иванчо, за войводите на Ивайло:
Дамян, Кънчо, Стан...
 

 

 
Заглавие Старото българско население на североизточна България
Автор Д-ръ Л. Милетичъ 
Цена 16.51 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 224
година на издаване 1902
корица мека
В наличност
Издава Българско Книжовно Дружество въ София
от фонда “Напредъкъ”  (1902)
 
 
Заглавие Диктаторът
Автор Антонъ Страшимировъ 
Цена 16.51 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 272
година на издаване 1935
корица мека
В наличност
Нови проучвания върху живота и личността на Стефан Стамболов.
Книгата си авторът разделя на три части:
а) Народен вожд преди Освобождението на България;
б) Държавнически възход;
в) Диктаторът.
 
 
Заглавие Археологически бележки отъ черноморското крайбрежие и в съседните подбалкански страни
Автор Братя Шкорпилови 
Цена 11.01 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 80
година на издаване 1891, 1931
корица мека
В наличност
Археологически изследвания отъ Братия  Шкорпилови.
Отделен отпечатък от Бълг. Археол. Институтъ VІ, 1930 - 1931
и Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, книга ІV, С, 1891.
 
 
Заглавие Владислав Варненчик. В защита на българската народна старина
Автор Х. К. Шкорпилъ 
Цена 9.17 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 48
година на издаване 1924
корица мека
В наличност
Oригиналът е на печатница “Просвещение” на П. Зенгинов,
Варна, 1923 и печ. “Зора”, наемателъ Печатар.
Произв. Кооперация “Единство”, Варна, 1924
 
 
Заглавие Паметници на гр. Одессосъ - Варна
Автор К. Х. и В. Шкорпилъ 
Цена 9.17 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 48
година на издаване 1901
корица мека
В наличност
Предварителни изследвания. Някои от гръцките надписи
изяснява Ив. Асприиоти, преподавателъ въ Варненската
гимназия. Oригиналът е на печатница “Взаимност”, Варна, 1901.
 
 
Заглавие Първата българска столица “Абоба” (1901). “Преслав” (1910)
Автор К. Х. Шкорпилъ 
Цена 12.84 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 72
година на издаване 1910
корица мека
В наличност
Предварителни изследвания. Отпечатъкъ изъ отчета
на Варненската мъжка гимназия. Oригиналът е на печатница
“Взаимност”, Варна, 1901, и “Зора” на Д. Костакиев, 1910.
 
 
Заглавие Североизточна България. Паметници изъ Българско въ географическо и археоллогическо отношение
Автор К. и Х. Шкорпилъ 
Цена 12.84 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 112
година на издаване 1898
корица мека
В наличност
Отдел ІІІ, част І. Изъ сборник “Народни умотворения и книжнина”,
издаван от Министерството на Народното Просвещение.
Oригиналът е на Придворна печатница 1892.
 
 
Заглавие Паметници изъ Българско
Автор Братя Шкорпилови 
Цена 12.84 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 92
година на издаване 1888
корица мека
В наличност
“Дял І. Част І. Тракия. Съ една таблица, 10 фигури в една картичка
в текстътъ”. Oригиналът е на Придворна печатница Б. Прошекъ,
в София, 1888.

 

 
Заглавие Могили. Паметници изъ Българско
Автор Х. и К. Шкорпилъ 
Цена 14.68 
Тематична категория Фототипни 
Описание
Формат 148/210 мм
страници 168
година на издаване 1893
корица мека
В наличност
Книгата е със 70 фигури. Оригиналът е на книжарница
“Пчела” - Лей Безеншек, 1893 в Пловдив.
 
 
стр. 6

www.yachtsbg.com

epay.bgpaypal.compaypal.com
www.morskisviat.com